Privacy Beleid

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In dit tekstbestand wordt (geanonimiseerde) informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn nodig voor de goede werking van een website, andere cookies zijn handig voor de bezoeker zodat je niet steeds dezelfde informatie hoef in te voeren en weer andere cookies maken het website beheerders en adverteerders mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen. Het gebruik van cookies op onze websites is voor Retreat belangrijk en daarom willen we je in deze cookieverklaring dan ook zo goed mogelijk informeren over het gebruik van cookies door Retreat.

SOORTEN COOKIES
Op de websites van Retreat maken we gebruik van verschillende soorten cookies. Deze zijn te verdelen in de volgende soorten:

 1. FUNCTIONELE COOKIES
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de websites van Retreat. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet, zoals bijvoorbeeld het inloggen of worden voorkeuren zoals taalkeuzes niet onthouden.
 2. ANALYTISCHE COOKIES
  Analytische cookies worden gebruikt om de website te verbeteren. Met deze informatie die anoniem wordt opgeslagen, zien we welke pagina’s het meest worden bezocht, welke pagina’s foutmeldingen opleveren, via welke browser bezoekers surfen, etc. Zo kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van de website bekijken en het gebruiksgemak van de website verbeteren. Retreat volgt hierbij geen individuele bezoekers.
 3. NIET-FUNCTIONELE COOKIES
  Alle andere cookies zijn niet-functionele cookies en worden enkel gebruikt met voorafgaande toestemming van bezoekers van onze website. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om: online advertenties/campagnes te optimaliseren om bijvoorbeeld te voorkomen dat je steeds dezelfde
  advertentie te zien krijgt bij te houden hoeveel bezoekers op advertenties klikken ten behoeve van de afrekening met de adverteerder websites die je bezoekt te registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses om je te kunnen voorzien van relevante inhoud en advertenties te weten of je op een advertentie hebt geklikt informatie over je surfgedrag door te geven aan andere websites het mogelijk te maken dat er gebruik gemaakt wordt van diensten van andere partijen om advertenties aan je te kunnen tonen. Voor het gebruik van deze niet-functionele cookies vraagt Retreat je dus eerst om toestemming.

BLOKKEREN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES
Het is mogelijk om geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of om cookies te blokkeren. Dat je standaard cookies niet wilt accepteren kan je veelal instellen in je internetbrowser. Hoe je dit kan doen verschilt per browser. Je kan de helpfunctie van je browser gebruiken om te kijken hoe je cookies kan verwijderen. Indien je vragen hebt over het instellen, neem dan contact op met de aanbieder van je browser. Let op dat wanneer je cookies uitschakelt via de browser of op een andere wijze blokkeert, het kan voorkomen dat bepaalde diensten of onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.
Ook na het bezoek aan websites is het mogelijk om cookies van je computer, tablet of smartphone te verwijderen. Dit kan je eveneens in je browser doen.

Privacyverklaring


Retreat, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Retreat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Retreat b.v.
Van Oldenbarneveltstraat 123A
3012GT Rotterdam
Nederland
Tel.:+31 10 3033779

info@retreat.nl

KvK.: 66398460
BTW nr.: NL856534341B01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Retreat verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij een bestelling:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (NAW)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (deze wordt verwerkt door onze payment processor en niet in ons systeem opgeslagen)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om een bestelling te kunnen verwerken.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Webwinkelsoftware: Magento 2.2

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van PCextreme. Hiermee houden wij u op de hoogte over relevante gebeurtenissen in Retreat. Voor het online verwerken van klantgegevens voor het maken van afspraken en het informeren van klanten. Contactformulier. Webhosting, Wi-Fi/internetwebmail. Voor het verwerken van mail, maken van een afspraak, informeren van klanten.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Magento maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en onze IT partner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettecchnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

PCextreme

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van PCextreme. Voor het online verwerken van klantgegevens voor het maken van afspraken en het informeren van klanten. Contactformulier. Webhosting, Wi-Fi/internetwebmail. Voor het verwerken van mail, maken van een afspraak, informeren van klanten.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. PCextreme heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors: Multisafepay/ Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze wegwinkel maken wij gebruik van het platform van Multisafepay. Multisafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mellie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mellie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Multisafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mellie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen en agenda: Shedul/ Fresha

Online agenda/kassasysteem, voor het online reserveren van afspraken en verwerken van de boekhouding. Wij verzamelen reviews via het platform van Shedul/ Fresha, via Google en Magento.

Shedul/ Fresha deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Shedul/ Fresha publiceert uw naam eveneens op de website. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Shedul/ Fresha. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Shedul/ Fresha heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shedul/ Fresha behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Shedul/ Fresha toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Shedul/ Fresha derden inschakelt.

Verzenden en logistiek: PostNL/ UPS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en UPS delen. PostNL en UPS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL of UPS onderaannemers inschakelt, stelt PostNL of UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden: Shedul/ Fresha/ Softwear

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shedul/ Fresha/ Softwear. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en de administratie voor de Belastingaangifte. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Shedul/ Fresha/ Softwear is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Shedul/ Fresha/ Softwear gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Communicatie: Whatsapp, Sms, Facebook, Twitter, Instagram.

Contact leggen klanten, acties, nieuwsbrief delen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.               

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Retreat  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Retreat. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Retreat webshop gebruikt strikt noodzakelijke, functionele, prestatie, analytische marketing en tracking cookies.

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Als u geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening dan kunt u dit stopzetten.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Retreat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overvraging van uw persoonsgegevens en foto’s of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@retreat.nl
Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Indien wij om wettelijke redenen bepaalde gegevens niet kunnen verwijderen, laten wij u dat weten.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Retreat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij beveiligen onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar (camera)

 • alle personen die namens Retreat van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • wij hanteren een wachtwoord op al onze systemen.
 • wij pseudonomiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@retreat.nl

Contactgegevens
Retreat b.v.
Van Oldenbarneveltstraat 123A
3012GT Rotterdam
Nederland
Tel.:+31 10 3033779

info@retreat.nl